Kaja Skomedal blir 2 år 7. juli. 2 år

06.07.2021

Gratuleres av mormor og bibbi. Tante Nora, onkel Jon Eivind, Solveig og Ingeborg.
Gratulasjon