Velkommen til verden

14.04.23 ble vår Skage Skorstad født. Stolte og lykkelige for hans ankomst er Elise Pertold og Eivind Skorstad.

Publiseringsdato 21.04.2023
Nyfødte